WIP

Menu

Tridicesima dumila

di Francesco Mazzè

La Barcunata 11

Carissimu ‘norevole,

a Tìa dunài lu voto;

mo’ tegno nu bisogno,

pecchissu a Tìa mi voto!
 

Quantu alla tredicesima,

si dice ca chist’annu,

è troppo assai pisanti,

spero ‘no mu è nu ‘ngannu!

 

Siccomo sugnu vecchio,

mi serve, mu la porta,

nu mezzo, ma l’amici

mi chjuseru la porta!

 

Ca tutti s’ammucciaru!

Mo sulu tu mi reste;

vorrìa, si pe’ piacere,

lu ciucciu mi lu preste!
 

No’ 'ntendo rigalatu:

mi serve pe’ nu jorno,

appena chi mi pagu,

lu ciucciu ti lu torno!

 

Carissimu elettori,

spiaciutu tantu sugnu:

lu ciucciu mi cercasti,

ma corno ti lu dugnu?
 

Dominica passata,

mi lu portài a la fera,

e, a menzo a tanti ciucci,

portava la bandera!

 

S‘imbicinau nu zingaru,

c’avìa na longa trizza;

Lu ciucciu ti lu vindi

cu tutta la canizza?”

 

Lu ciucciu mi lu vindu,

ca vinne pe’ vindire,

ma la canizza “No”',

ca mi porrìa servire!

 

Però ti mandu copia

De la fotografia,

chi fice fare apposta,

pecchì assimigghja a mìa!

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu