WIP

Menu

Lu pane de na vota

di Francesco Mazzè

La Barcunata 28

Mi ricordo ca na vota,

ogni sabbatu matìna,

avìa mama pe’ mu cerne,

cu lu crivu, la farina,

 

pe’ mu fà pane de ranu

o mbiscatu cu lu ‘ndianu!
 

Lu mpastava cu acqua tèpida,

cu lu sale e lu levàtu,

poe pe’ n’ura pugnijava

pe’ mu è giustu lu mpastatu
 

sia de sale mu si pigghja,

ca de lèveto m’appigghja!
 

Poe la pasta la sciancava

cu li mani e li palette,

li facìa e l’accoppàva

cu nu paru de cuvèrte
 

mu si ponno allevitare

e già pronte a lu ‘mpurnare!
 

Mentìa mò foco a lu furnu

cu li fraschi d’olivara,

de bruvera o de zzaradi

chi parìa na carcara
 

e mu è giusta la calùra

attizzava cchiù de n’ura.

 

Arrivata a chistu puntu,

lu cajùpu era vagnatu

pe’ mu tira vrascj e cinneri

pe’ mu è tuttu scupatu,
 

no’ mu rèstanu carvùni

tra li ‘ncrasti e li mattùmi.

 

Chista è l’urtima fatiga

mone chi lu furnu è netto,

cu na pala longa e larga,

mama ‘mpurna ogni panètto

 

ricitandu: “San Martinu

pane cotto e furnu chjnu!”.

 

Quandu poe si mbicinàva

la cottura, la fraganza

ti facìa mu gurgulìjanu

li stentìni ‘ntra la panza

 

e l’addùru si sentìa

finu a menzo de la via!

 

Ntra lu pane, ancora caddu,

cui mentìa du’ frittuleje,

zzirimìnguli, na sarda,

bocculàru, ciculeje;
 

però sòroma (liccarda!)

si sparmava la mustarda!
 

Oh chi festa si nc’è pane!

Canta Rosa cu Peppina,

canta Sara cu Cuncetta,

Mariantona e Cesarina,
 

si de pane no’ nc’è nente

nu suspiru sulu sente!

 

Ma però com’è sudatu

chistu sanu nutrimento,

fu a la Cena benedittu

mu diventa Sacramento
 

ch’è lu pane cutidianu

chi fa saziu lu cristianu!

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento