WIP

Menu

La terza lista

di Francesco Mazzè

La Barcunata 8

No criditi a certe sindaci,

no criditi a cunsigghiere,

ca vi tiranu alla riti

cu li solite manere!

 

Si chist'annu a mia votati,

cari amici nicolisi,

vi assicuru ca a quattr’anni,

vi traspormo lu paisi!

 

No vi dugnu na fatiga,

cu la zzappa e lu sciamarru,

nommavisse si sudati,

mu vi pigghia lu catarru!

 

Vi promento, a sei cannali,

p’ogni ruga, na fontana:

alla Chiazza, a la Cutura,

a Tavigghia e a li Pontana;
 

a Doricu e alla Tripona,

alla Papa e ‘n’ Via Garcea,

dui ci vonno a la Rimisa

e poe n ‘atra a Cirolea!
 

La mentimu poe all’Abbati,

allu Schicciu e a Du Mari,

allu campu, duve jòcanu,

e a li casi Populari;

 

ci vò n’atra sutta a Stranu,

sutta l’Arcu e a lu Carusu,

alla Cona e a lu Santissimu

pe’cui si ricogghie Susu;
 

pe’ cui accatta medicini,

la mentimu alla Caria,

ntra lu largu, faccimprunti,

duve c'è la farmacia!

 

Stì cannali a mu funzionanu

jomo e notte de continu,

de lu primu, cuminciandu,

ammu scurre sempe vinu;

 

lu secundu poe gazzosa,

ca c’è cui lu vò 'mbiscatu

e cui tene, pe’ natura,

lu stentinu dilicatu;

 

e lu terzo scurre birra,

speciarmente ‘ntra la stati,

quandu li turisti arrivanu

strapazzati e scudijati;

 

e lu quartu jetta wischi,

pe’ cui vade a lu cantere

e s’ammussa a lu cannali,

si no vole lu bicchere;

 

e pe’ cui sì leva presto,

ca mu parte pe’ lu vosco,

c’è lu quintu riservatu,

duve scurre “Anici Bosco”;

 

e lu sesto Rum e Poncio,

speciarmente quandu

mberna,

ma, duranti la stagione,

scurre sulu “Amaru Averna”!

 

Chisti cose vi promento:

no fatiga, cu strapazzi,

ma, si poe nò mi votati,

vi mbiviti certe cazzi!

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento