WIP

Menu

La Befana

di Francesco Mazzè

La Barcunata 30

Mi ricordo ca la notte

de lu cincu de jennaru,

s’aspettava la befana

cu nu saccu curmu paru,

 

e portava tanti done

alli figghj li cchiù bone!
 

Pe’ mu mpendo la cozetta,

mu mi curcu presto jia

e cercava, no’ mu dormo,

la befana si venìa:
 

cchiù guardava, cchiù arricchjava

la befana addimurava!
 

Pe’ mu staju rivigghjanti,

mi votava e mi girava

ntra lu letto, pe’ mu viju,

la befana si arrivava.
 

Però avogghja mu l’aspetto

no’ venìa pe’ meo dispetto!

 

Ogni scrusciu chi sentìa,

ogni alitu de vento,

la pagura mi venìa

e schjantava de spavento,
 

e lu sonno, a nù momento,

m’afferrava a tradimento!

 

Ma nu brividu de friddu,

chi de fora avìa trasutu,

mi rivigghja: oh la cozetta!

La Befana avìa venutu!

 

Pe’ lu prejo pigghju e juntu

li rigali pemmu cuntu!

 

Guarda e guarda: cincu ascadi,

cincu sorde, cincu nuci,

dui cundragghji, dui castagni

e nu portogallu duci.

 

Chisti erenu li done

pe’ li figghji li cchiù bone.

 

Mo’ no’ c’è cchiù la befana

pemmu porta li rigali;

pe’ sti giuveni viziati

vene ormai Babbu Natali,
 

cu la varva e lu mustazzu

c’assimigghja a nu pupazzu!

 

E chi porta? Motorini,

majurana, cocaina

e veglione ‘n’ discoteca,

spesso tragica e assassina:
 

e na mamma sventurata,

mbanu aspetta la tornata!

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento