WIP

Menu

Lettera a San Giuseppe

di Francesco Mazzè

La Barcunata 11

A Vui, potenti e ‘llustri deputati,

chi cirivejo a tumena teniti,

e siti pronti a tutti li chiamati

e a li bisogni puru pronti siti:

 

este nu fattu assai straordinariu,

mu mi cacciati de lu calandariu!

 

Ma chistu è giustu, ca l’Italia abballa

A menzo a la rovina de la crisi,

cu nu jorno de cchiù, si tene a galla

la barca chi va a fundu a stu Paisi:
 

e cu nu jorno de vacanza ‘n meno

stade suspisa pe’ vint’anni armeno!
 

No’ minde ‘mporta ch’è jorno feriali

Lu jorno meo, chi prima era festivu;

datu ch’è pe’ lu bene nazionali,

vi juru, ca no’ su’ mancu currivu:

 

si de lu calendariu mi cassaru

quant’atri Santi a caci currijaru!
 

Ma mo’ chi minde scindu ntra lu mundu,

vogghio mu fazzu banchi como a tandu;

vogghio mu viju quantu sciocco e tundu,

e vogghio puru mu mi raccumandu:

 

pecchì, si scindu, tegno l’intenzione

mu pigghiu de vecchiaja la pensione!

 

Lu sacciu ca m’aspetto pe’ tant’anni,

m’arriva lu libretto de pensione;

la legge no’ si cura de l’affanni

de la vecchiaja o mali condizione;

 

mo’ chi c’è meno feste e cchiù ‘mpegati,

decianni e chiù ci vo pe li misati!

 

Doppo chi pigghiu l’arretrati e paga,

e viju la sarvezza de la Patria,

chist’anima, pe’ sempe mu s’appaga,

vole a l’eterna sede mu rimpatria:
 

no’ cu Cristu e Maria, ma cu li morte,

ch’èpperu como a mia la stessa sorte!

 

E poe chi giaciu ntra lu cimitero,

vogghio mu prego pe’ li deputati,

nsamai, pe’ mu si sbila lu mistero

de scandali e de ‘mbrogghj combinati:

 

tipu li bustarelle lockeddiani,

pe’ cui pagami tassi l’Italiani!

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento