WIP

Menu

La bulletta de l’ICI

di Francesco Mazzè

La Barcunata 19

Eccuti la bulletta

chi n’arrivàu de l’ICI:

sugnu settanta Euro!

Mugghiere mia chi dici?

 

Vorrìa, ma no’ ci criju,

si ‘nde pagava cento

ponno essere settanta

cu tuttu l’aumento?
 

Jettamunci n’occhiata!

Ma su centosettanta!

Minanci na lejuta:

l’abbisu chiaru canta!

 

Disse: “La matematica

Non este n’opinione:

tu cento li pagavi

sutta de Berluscone;

 

settanta tinde rèstanu,

è nutili ca t’impunti,

li cento chi pagavi

non ài pe’ mu li cunti!”

 

Standu accussì li cose,

no’ nde parràmu cchiù:

domane vaju e pagu,

ragioni ài sempe tu!

 

Anzi nde tene troppa

cunti a la Padua-Schioppa!

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento