WIP

Menu

Muntimarejo

di Francesco Mazzè

La Barcunata 9

C’era nu certo

Pecùrarejo

de quindicianni,

dittu Marejo.
 

Chistu lu jorno,

mbiatu passava,

cu lu frischiotto

tutti ‘ncantava.

 

Ma chi successe

nu bruttu jorno,

quandu calava

lu menzijorno?
 

Quattru briganti,

cu nu curtejo,

zacchi! Scannaru

lu pasturejo!

 

E doppo disse

nu sciaguratu:

chistu tesoro

dassu ligatu
 

e sulamente

ai mu lu duni

cui senza scarpi

passa lu hiumi;

 

e si ti mustra

li pede asciutti,

chisti merenghe

cunsigni tutti.

 

Doppo na fossa

funda scavaru,

cu lu tesoro

lu sutterraru!

 

Lu munticejo

chi fu atterratu,

Muntimarejo”

vinne chiamatu.
 

La gente seppe...

quanti perzuni

cercau mu passa

(‘mbanu!) lu hiumi!
 

Passaru secule,

istituzione,

fami a palati,

rivoluzione!

 

Ma lu dittero

si tramandau

de patre ‘n’ figghiu

a nui arrivau.
 

E l’appuraru

tri deputati

de la Calabria

Annammurati.

 

Cento miliardi

chisti otteniru

de lu cuverno:

la diga irgiru!
 

De tandu ‘n’poe,

sti deputati

ficeru villi

sorde a palati;

 

pecchì lu hiumi,

quandu passaru,

ere de notte:

nò si vagnaru!
 

ci vò fortuna:

criditi a mia!

 

Viva la Santa democrazia!

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento