WIP

Menu

Allergia

di Francesco Mazzè

La Barcunata 14

Ogn’annu a stu paisi

scoppia n’epidemìa!

Si pronunziàu la scienza:

si tratta d’allergìa!

 

Ma no’ scropìu la càusa

de simili sciagura

e forte e ‘mprissionanti

s’allarga la pagùra!

 

Nu jomo capitàu

nu medicu analista;

restàu traseculatu,

quando lejìu la lista.

 

De tutti li corpìti,

longa de ccà all’Abbàti,

chi tanti curi ficeru,

ma senza risurtàti!

 

Nci vinne pe’ la mente,

nu’ jorno, a stu dotturi

mu pigghia e mu analizza

d’ognunu lu suduri.

 

No’ ‘nde trovàu na’ stizza

trà tutti chiji cagghj,

né sutta li masciji,

né a menzo a li ‘ngonagghi!
 

Allora capiscìu:

la brutta ‘pidemìa

era de la fatiga

la ‘ncognita allergia!

 

Perciò, ‘mbece mu ‘nietta

lu sero ‘dovinoso,

tridici misi all’annu,

nci ordinàu riposo!
 

Fu sarvu lu paisi

e ogn’annu si fa festa

ca’ scongiurata vinne,

de tandu ‘npoe la pesta;

 

E fannu tutti a gara

cui a la fatiga spara!

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento