WIP

Menu

Notte d'estati

di Francesco Mazzè

La Barcunata 57

Stasira la luna è nu ‘ncantu!

Mi pare ca fade l’occhjata;

mi dice: “Chi bella sirata,

chi mai si vitte accussì!”

 

Li stiji chi lucenu ‘ncelo,

stasira no’ parenu stelle,

ma gucci sprendenti de perle,

no’ sacciu mu prego pecchì!

 

È lisciu com’ogghio lu mari,

e carma e posata sta l’unda,

lu vosco no’ move na frinda,

nu hjatu de vento no’ c’è!

 

Na quete a lu munti e la vaji,

lu chianu mi pare deserto,

lu core mi punge a lu petto

na fitta m’afferra de ccà!

 

Ci sugnu pacchjuni a la chiazza,

cu giuveni allegre abbrazzati,

si mìnanu cento vasati,

m’ognunu ‘n’silenzio si sta!

 

No’ sento nu scrusciu de scarpu,

né anima viva chi passa;

sta vita affujendo trapassa,

e va… cui diavulu sa!

 

Stasira lu celo è na festa,

la pracida luna nu ‘n’cantu,

li gucci de stelle nu chjantu,

chi grùndanu puru de ccà!

 

Stasira la luna è cchjù bella,

lu celo de luci s’ammanta,

cchjùviva na stella mi ‘ncanta,

la stella chi ‘ncanta si Tu.

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento