WIP

Menu

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

di Francesco Mazzè

La Barcunata 12

Mò stacitivi cuntente,

o cristiani bone e mali,

non è bbèro ca nci sugnu

li profondità mpernali.
 

E' lu Papa chi lu disse,

chi nò sbagghia quandu parra,

ch’è lu Gnuri supa terra

e na sillaba nò sgarra!
 

Ma nò sacciu mu vi dicu

si lu ‘mpemo è chjnu paru

puramente li demone

pe’ dispetto, sderruparu.
 

Mi ricordo ca fu fattu

lu progetto de nu santu,

chi lu ‘mperno prividia

mu si crisce n’atru tantu.
 

Ma nò vinne mai approvatu

ca li sorde nci mancaru,

ca li santi progressisti

lu Signori lu spoghiaru!

 

E si poe lu ‘mperno c’è

ca li sorde li trovaru

e Sampetro cu l’Apostole

nottetempo l’allargaru?

 

Vi cunsigghiu a tutti quanti

mu faciti penitenza:

scotolati li peccati,

annettati la cuscenza.

 

Ma, si poe, la testa aviti

pejo ancora de na crapa,

si pè casu, c’è lu ‘mperno

vi futtiti vui e lu Papa!

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento