WIP

Menu

Scuperte moderne

di Francesco Mazzè

La Barcunata 15

La mente non ha limiti

pe’ lu progresso umanu,

no’ nde rigetta n’attimu,

mu va sempe luntanu!
 

Ma l’urtimi scuperte

criaru malumuri,

ca la natura ‘nsurtanu,

li Santi e lu Signuri!

 

Na fimmena chi attrippa,

no’ ‘mbole pe’ mu figghja

scappa a la farmacia,

s’accatta na pastigghja

 

de la matina appresso

o de lu jorno avanti,

sicura ca la panza

resta liscia e vacanti!
 

Oppuru nci ‘nd’ è n’atra,

perfeda e galiotta,

mbelena la creatura

e poe la jetta morta

 

o va a nu spitali,

duve, naturalmente,

(attrippanu li ciucci)

e paga lu nucente!

 

Ma nc’è cu’ vo’ m’è mamma,

ca sente la natura,

va ja nu specialista,

si mente sutta cura
 

e, doppo nove misi,

puro m’ha settantanni,

fa quattro o cincu figghj,

senza mu pate danni.

 

Si chisti no’ funzionanu,

c’è ancora na trovata:

si fa prestare l’utero

e dorme poe squitata.
 

Ma poe nc’è nu problema,

anzi surge nu dramma,

la figghja, quandu crisce,

a cu’ a mu chiama mamma?
 

Na mandra non à zimmaru?

Quale preoccupazione!

Li crapi si raddoppianu,

grazi alla cronazione!
 

Ma si figghja la pecora,

senza de lu muntuni,

ancora no’ trovaru

mu ‘mprena lu ricchiuni.

 

Ma cu lu tempo, criju,

anzi sugnu sicuro,

chi corchi machinetta

la scienza mbenta puro
 

mu tocche nu buttuni

e figghja lu ricchjuni!

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento