WIP

Menu

La funtana de la Chiazza

di Francesco Mazzè

La Barcunata 1

La funtana de la Chiazza,

chi funtana, chi acqua pura! ...

astutava la calura

d'ogni specie e d'ogni razza:

la funtana de la Chiazza!

Ccà mbivìa lu forestere,

ccà mbivìa lu paisanu;

lu vicinu e lu luntanu

s'appojava a su bivere:

paesanu e forestere!

 

Quantu voti ccà venìa

cu na scusa la cotrara,

lu varrili o la cortara

e la vozza parìnchìa:

la cotrara ccà venìa!...

 

Quantu voti su cannali

rifriscava jorno e notte;

bene fice quantu potte

cu chiss'acqua naturali:

quantu bene su cannali!

 

Verzu sira (ti rammenti?),

si venìa la cara amanti,

tu ntrizzavi li toi canti,

eo cuntava li momenti:

oh, chi gioia, oh, chi turmenti!

 

Mi ricordo, a menzannotte,

s'ero ancora rivigghianti,

crocchijavi jocavanti

sula sula ntra la notte:

chi suspiri a menzannotte!

 

Poi fu fattu lu cunduttu,

l'acqua 'n' casa fu portata;

mò si bona pè mbarrata,

lu bivere tuttu ruttu:

chi disatru lu cunduttu!
 

Mò si vecchia e si malata,

non astuti cchiù l'arzura,

como tandu, od ogni ura,

e de tutti si scordata:

ca si vecchia e si malata!
 

Propio propio m'assimigghj

a na cara amica mia,

chi pigghiàu na malatia

cu li manichi e manigghj

e chi mò non è toccabili

como tu non si potabili!...

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento