WIP

Menu

Lu ‘ncendio

di Francesco Mazzè

La Barcunata 21

Sbampàu lu Meridione

e, tutti acciarricati,

nchianavanu a lu celo

li fiammi a nivulati!
 

Li vosche, a la muntagna,

como milli carcari,

vrusciavanu, agghiuttendo

arvuri centennari!

 

Chistu judizzu ardente

parìu nu ‘mperno vivu,

no’ trovo li palore

pe’ mu vi lu descrivu,
 

tantu m’appaguravanu

li vampi culassali,

c’attizzanu parìa

li diavuli mpernali!

 

Menza de la Campania,

Puglia, Basilicata,

Calabria e la Sicilia

mo sugnu cinnerata!
 

E chi fini fice

lu nostro pecuraru?

S’è pecuraru jiu

mu mente a lu riparu

 

li pecure a sicuru

de sti lingui de foco,

chi notte e jorno agghiùttenu

foreste a poco a poco!

 

Pe’ mu cumpreta l’opera,

chi è a la curmatura,

mancava lu ‘ntervento

de la Magistratura!
 

Mpatti li sei ‘nciandiari,

chi furu pizzicati

cu latti de benzina,

vinneru liberati!
 

E Prode, chi no’ mbide

como nu scemo ride.

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento