WIP

Menu

La Vilanza

di Francesco Mazzè

La Barcunata 14

La vilanza este n’attrezzo,

ntra lu mundu tantu usatu,

ndave de qualunque prezzo,

a secundu lu formatu:
 

nd’ ave a leva e a bilancere,

a secundu lu mistere.
 

L’usa assai la donna grassa,

chi vorrìa mu stabilisce

ntra nu misi quantu ngrassa,

puramente dimagrisce.

 

Ma si ngrossa cchiù la panza,

pigghja e ruppe la vilanza!
 

Vindituri e commercianti,

rigattere cu’ grossisti

l’annu sempe chi va’ avanti

e t’imbrogghianu alla vista.

 

Ma s’accattanu succede

Nd’ annu n’atra chi va arrede!
 

Vene usata n’ Paradisu

Pe’ pisare li peccati

e si c’ è troppo strapisu,

tinde vai cu li dannati.
 

Si nò và no arrede o avanti

Tinde trasi cu li santi.
 

Serve puro n’ parlamento,

puntuali ogni matina,

ca già simu ‘n’ fallimento

perciò ‘nchiana la benzina:

 

pe’ mu videnu la lira

a chi cota sinde gira!

 

Chista pende de nu latu,

ca toccaru cu li mani

ntra la cassa de lu statu

certe figghj de puttani
 

chi votaru tutti uniti

lu finanziu a li partiti.

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento