WIP

Menu

Mastriccu

di Francesco Mazzè

La Barcunata 7

Scusati la gnuranza, ca l’Italia

si trova ‘n’ Papuasia no’ sapìa,

alla Guinea, vicinu all’Australia,

pecchissu mi jettài alla giografia,

pe’ mu sacciu la giusta posizione,

duve si trova sta povera nazione!

 

Perciò cui non à sale pe’ na vopa

Disse a na margherita na matina:

trasimu n no’ trasimu in Europa?

Lu jorno s’alluntana o si ‘mbicina?”

E chista, rispundendo a la domanda:

Vui no’ trasiti mancu ntra l’Ugandsa!”

 

Allora lu cuverno, de presenza,

interrugau na maga chi ‘ndovina;

e chista: “Vi lu dicu ‘n’cumpidenza,

ci vole ancora n’atra manovrina,

e spariti, mu sbrogghiati la matassa,

eviti de ‘mbentare l’EROTASSA!”

 

Lu Statu allora diventàu na piovra

E pe’ no’ dire diventàu “VAMPIRU”:

ogni dui misi avimu na manovra,

chi ni suca lu sangu e lu respiru;

Eo dicu: “Statu, si m’abbranchi tuttu

de tìa e de l’Europa minde futtu!”
 

E doppo tanti e tanti sagrifici,

non arrivammu a nuja conclusione,

cchiù ‘ndebbitati simu e chhiù ‘mpilici

e ntra la Pasquasia sta nazione;

m’armeno ringraziamu lu cuverno,

ca l’erotassa ni restàau ‘n’eterno!

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento