WIP

Menu

Papa Franciscu

di Pippo Prestia

La Barcunata 43

“ ‘Mo sugnu ‘cca’ ma vegn’i ‘n’atru mundu..”

Addaccussì si prisentau alla ‘ggenti!

Vijatu, chiju ‘ncuntru ‘cu lu mundu,

u fici ‘u ‘nchjana ‘ncelu ammenz’a’nenti!
 

Ndi dissi – Bonasira – e ja’ quetau!

Restammu tutti comu ‘nzallanuti

Li mani ‘nci sbattimmu e s’a scialau

E l’occhji soi, si ficiaru vagnati!

 

Nt’a n’attimu ‘nci fu com’a ‘n’a scossa;

Nu terramotu cumpundiu li menti;

chij’omu fu la manu d’a riscossa,

mu cangia ‘nt’a la terra ‘i sintimenti!
 

Iju ‘nchjanau l’arrama ‘cchjù ‘mportanti,

di n’arburu chi già stacìa siccandu;

ncignau ‘mu faci cosi stravorgenti,

cu la ‘ntenzioni pemm’u sarba ‘u mundu!
 

No’ssu’ ‘cchjù sbenturat’i povareji

Pecchì trovaru a ‘n’atru sanfranciscu

Non ‘ann’i jiri comu pecureji

Pemmu ‘ashjanu ‘nu poch’i pani friscu;
 

Si Mastru Brunu ‘u vidarrìa d’u’mpernu,

si sentarria cuntentu ed appagatu,

e, ‘a littara chi fici “Oh! Pateternu”,

la sciancarria, scordandu lu passatu,
 

pecchì ‘stu Papa, chi vinn’i l’atru Mundu,

ncignau ‘mu faci ‘bbona pulizzia;

voli ‘mu vaci ‘nziccu,’nziccu e ‘mpundu;

mu sarba di lu mali ‘a Sacrastia.
 

Spiritu Santu, Tu chi ‘nd’u mandasti,

danci ‘na manu ‘nomm’u si ripenti;

fanci ‘mu fa li cosi chi ‘nci’cisti,

mu fa tornari “ ‘U Cristu” fra l’aggenti!

Altri poesie di Pippo Prestia

'A Ciarameja

U misteru du Natali

Vaci Maria

Ninna Nanna a’ Cristijanu

Natali

Ninna Nanna

Papa Franciscu

‘U ‘Zzampognaru

Comu ti rinduciru

Dindi Palumbeja

È Notali