WIP

Menu

Natali

di Pippo Prestia

La Barcunata 30

Eccu! Nu lampu si stampau ‘nt’o celu!

Nu sonu celestiali già si senti!

Scindinu tutti l’angiali a nu volu,

veninu pemm’aduranu u ‘nnocenti!
 

La menti mia si staci alluntanandu,

vaci rocendu ‘nta’all’antichi anni,

quando figghjiolu mindi jia cantandu,

scordandu l’ura e u jornu d’i malanni!

Altri poesie di Pippo Prestia

'A Ciarameja

U misteru du Natali

Vaci Maria

Ninna Nanna a’ Cristijanu

Natali

Ninna Nanna

Papa Franciscu

‘U ‘Zzampognaru

Comu ti rinduciru

Dindi Palumbeja

È Notali