WIP

Menu

In odore di santità

di Martina Martino

La Barcunata 49

Ni votamme e ni giramme e lu tempo ni passau,

ca aere ere Natali e ammenzo nente Pasqua arrivau.

E proprio ntra stu periodo de sacrificiu e penitenza

vi cuntu de gente bona, c’ ave pulita la coscienza.
 

Mo viatu vi lu dicu cu sugnu chissi in questione,

ca nui li sottovalutamu, ma meritannu considerazione!

Non parru de Madre Teresa, o de atru santu veneratu

ma a cu penza ca ‘mparadisu ave lu posto assicuratu:
 

a cu passa sempe lu tempo pe mu appura de ogni affare

e non perde l’occasione musi mente a criticare;

a cui davanti all‘ataru mbucca ostie e si pista lupetto

ma alla fini, si ti stai attente, de brava perzuna ave sulu l’aspetto.
 

Pecchì fora de la chiese non servenu li bone azione,

basta sulu mu vai alla missa e muti pigghi la comunione!

Ma mo, arrivati a su puntu, a mu fazzu na precisazione,

ca si na cosa m’appartene, non è de certo la perfezione.
 

E mi scusu si ncunu de vui de si parole non è cuntento,

pecchì mu vi fazzu la morale non avia de certo l’intento.

Sacciu ca na poesia li perzuni non pò cangiare,

ma forse è n’ occasione mu ni mentimu nu poco a penzare,
 

ca l’unico modo mu ottenimu nu cambiamento

è mu cangiamu ognunu de nui lu nostro comportamento.

E si è troppo difficili nommu n’impicciamu

armeno guardamuni nui stesse prima mu parramu!

Altri poesie di Martina Martino

Distinti e distanziati

In odore di santità