WIP

Menu

Distinti e distanziati

di Martina Martino

La Barcunata 46

Lu paisi meo non’ave assai abitanti

ma chissu non vor dire ca mancaru li gente ‘mportanti:

èppemu medece, professuri e perzuni de grande intelligenza,

ma chijru chi non sapiti è ca puru de nobile non simu senza.
 

C’è cu Nobile si chiama

e a chissi non c’icu nente,

pecchì vogghjo mu vi cuntu

de cu nobile si sente.

 

De sta descrizione non vorria ncunu mu si vide toccatu

ca non aju proprio intenzione mu dugnu nu messaggiu sbagliatu;

vorria sulu mu approfittu de st’occasione

mu vi rendo partecipe de na certa situazione.

 

Lu paisi nostro è accussì, ormai lu sapimu:

ni piace nu poco a tutti mu arricchiamo e mu discorrimu,

però a secundu de chi succede e de cu este l’interessatu

ogni tantu pe l’occasione lu mussu ni lu tenimu mbujratu.
 

Ca de li cose stupidi assai ni preoccupamu

ma de li cose ingiusti troppo poco n’interessamu!

Stu riferimento mi scappau, ed ere casuali …

ma lu tenimu presente ca non ci su cchiù li cete sociali?

 

Non vorria però mu sposto assai l’attenzione

de l’argomento chi pe mia non pò avire accettazione.

Li nobile de oje non hannu nujra divisa

ma su chijri chi caminanu cu la testa tutta tisa.
 

Sta categoria è fatta de du tipi:

nobile de nascita e nobile acquisiti

e li secundi su megghio de li primi, ca senza troppe affanni

basta mu li guardi e si nde volanu cu tutti li panni.

 

E proprio a chissi vorria mu nci fazzu capiscire

ca non si nobile pe como camini o pe lu modo chi hai de vestire,

pecchì de nobiltà nde esiste sulu una:

non si vide, non si sente e mai este inopportuna;
 

non è fatta de gioielle ma è preziosa como lu pane

e si non l’hai non ti pò nescire de l’oje allu domane!

Cu è nobile davero è nobile de core

non certo cu ti guarda e si cride superiore.

 

E si sa cosa tutti quanti tenimu nu poco a mente

forse ni chiatamu de meno e vivimu cchiù serenamente.

Altri poesie di Martina Martino

Distinti e distanziati

In odore di santità