WIP

Menu

Tristezza d’emigrati

di Rosario Iori

La Barcunata 6

Si lu tempo este bono,

chi vorria mu sugnu joco,

mu mi scialu tuttu quantu

e mu nesciu de stu foco.

 

Si faciti la nottata

E de mia vi ricordati,

na preghera e nente cchiui

quantu pemmu su cu vui.
 

Lu mperno non è chiju

como Dante lu descriviu,

ma este de sicuru chistu

e Colombo lu scopriu.

 

Eo vorria pemmu la sciogghio

la catina de stu pede,

a S. Nicola pemmu torno

e mu vivu como aere.

 

De lu vosco a la muntagna

la manicula useria

e la vita vorria mu fazzu

tale e quale como attia.
 

Joco nc’è spenseratezza,

alla terra tua natìa,

e non c’este la tristezza

d’emigrati como a mia.

 

Piazza Crissa è nu pretorio,

ma li giudici ed abbucati

sugnu ngiru pell’Italia,

gente dotta e gran scenziati.
 

Su cchiù belle a S. Nicola

li dui misi Lugliu e Agustu,

doppo tutti si nde vannu,

perù chistu non è giustu.

 

Potighanti in rovina

lu mercatu poe si allarga,

non è certo como prima

chi sembrava na battaglia.
 

Lu sipariu cala triste

e rimane tantu voto,

ma la recita ripigghia

puntuali l’annu dopo.

 

Ere bello tu na vota,

ch’ere a festa tuttu l’annu,

mo l’amici li cchiù cari

ci balici si nde vannu.