WIP

Menu

Gente de paise

di Don Mimì Teti

La Barcunata 12

O Paisani nicolisi

ed amici cca venuti,

ppe amicizia e cortesia,

oje è festa di nui tutti

chi nescimmu ‘ntra sti timpi,

ppa raggiuni ca penzandu

comu a crita ch’u Signori

impiegau ppe mu nd’imposta

risurtau di marca bona.

Pecchì vene naturali

mu si fannu certi cunti

domandandu ‘n conseguenza:

e pecchì stu fattu stranu

s’era crita ricogghiuta

n menzu a petre e rini arsi

cu cuntomu di l’ardichi

e d’i spini cchiu pungenti?
 

A risposta è prestu ditta

o Paisani di sta terra:

ca la vita di nui tutti,

propriu a cuntu di sti fatti

fu na vita senza vezzi,

ca nu tutti ndi criscimmu

zzarijiati comu i zappi,

c’u cervejiu sempe all’erta

mu si vince lu destinu

di na terra dura e avara.

Maravigghia, allora, amici,

si marciandu sempe onesti

fummu tutti forti e lesti.

 

O studenti o deputati,

o medici o avvocati,

o sordati o generali,

o mbastari o mastri d’ascia,

muraturi o carvunari,

contadini o custureri:

faticandu senza posa

mu trovamu nu cantuni

mu campamu dignitosi,

tantu ccà dintr’a sti casi

mpenduti supra i timpi,

tantu jiendu mundu mundu

alla cerca di fatica.

 

È pecchissu ch’u Signuri

chi non sbagghia e vide giustu

a nui fice ppe regalu

miraculu mu criscimu

spini e ardichi abbiverati

cu suduri e cu fatichi,

per incantu gigghi e rose.
 

Ed allora, Amici cari

Chi cca ojie vui onorandu

nu paisanu comu a mia

chi ppe meritu divinu

eppe u donu d’a “poesia”

ONORATE TUTTI VUI.

Ed iu apposta vi su gratu

ca pp’amuri di Voi tutti

oie scrisse a megghiu strofa

d’a mia vita di poeta.