WIP

Menu

Beje de Roma

di Abramo Telesa

La Barcunata 7

Quandu l’estati arriva a Santunicola,

nde scindenu a valanga beje de Roma;

chistu è lu tempu chi la testa cola,

giuvanotteje mei, trasiti in coma.
 

Ni trase agustu cullusuli leuni,

e scindenu alli bagni le romane;

li seguenu d’appressu li pacchiuni

strizzano l’occhio bruno le pacchiane!
 

Tutti li strati parranu d’amuri,

li passijati arrivanu a ddumari,

a menzannotte, non si sannu l’uri,

e si passija puru alli jumari.
 

Finisce agustu, ahi! Chi gran duluri,

tornanu tutte a Roma le romane;

quanti indirizzi e lagrimi d’amuri,

sorridono alle spalle le paesane.
 

Aspettanu tutti litteri de Roma

Ed alla posta vannu ogni matina,

non vi accorgiti, o asini de soma,

ch’era na cottarella pellegrina.
 

Chista è la bella storia, chi curuna,

giuvani nicolisi e beje de Roma.