WIP

Menu

‘A cumpagna mia

di Franco Aloisio

La Barcunata 54

Quand’era giuvanotto vicinu e 18 anni
d’amuri mi pigghjai chi no stacia nte panni
trovavi na cumpagna e chjanu chjanu a conquistai
cu tempu e cu pacenza pemmu a toccu mi mparai.

Così nui ncuminciammu restandu sempi uniti
e rispundimmu sempi a cui ndi fici i mbiti.

Pe spassu e pe lavuru nto mundu io girai
e tutti i santi voti ad ija ma portai
mi fu sempi vicinu e mai m’abbandonau
a parti ncuna vota chi sulu ndi scordau.

Passammu anni belli cu tutta a cumpagnia
e sulu a sua presenza portava l’allegria.

Na cumpagna sempi pronta chi mai mi rifiutau
mi vinni sempi appressu, ma cu mia no nci curcau
e no mancammu mai nta tanti cerimoni
a missa da dominica, funerali e matrimoni.

Si luntanu da famigghja mi pigghjava a nostalgia
mi cunsulava sempi cu sta chitarra mia.